It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Výzkum léčby IRDs a způsoby,

jak se můžete zapojit

 

Klinické hodnocení léků

Přestože pro většinu dědičných onemocnění sítnice neexistuje v současné době léčba, intenzivně probíhá vývoj cílených terapií a řada z nich již vstoupila do klinického testování.

Většina klinických studií probíhá ve specializovaných centrech. Jsou určeny pacientům s dědičnými onemocněními sítnice, u nichž je známa molekulárně genetická příčina choroby s nalezením příčinné genetické mutace. Přesný výčet studií zaměřených na léčbu různých typů dědičných onemocnění sítnice najdete na webu Clinicaltrials.gov. Do studií v zahraničí někdy mohou být zařazeni i čeští pacienti.

Pokud byste se rádi přihlásili do klinického výzkumu, poraďte se o tom nejdříve se svým lékařem a pečlivě společně zvažte, jaké jsou vaše možnosti.

Zde najdete seznam studií, které v současné době přijímají pacienty k léčbě IRD.

bubble image